He... Reklame?
He... Reklame?

Skal jeg virkelig plage dere med det? Hmm, jeg vil egentlig ikke fordi det ikke passer helt til denne bloggen. Men du, med den tiden jeg bruker på dette, så må jeg faktisk prøve å rake inn e...